NALIS Repository

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „MANAGEMENT AND ENGINEERING : CONFERENCE PROCEEDINGS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „MANAGEMENT AND ENGINEERING : CONFERENCE PROCEEDINGS

 

TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA. FACULTY OF MANAGEMENT

News

В Колекцията са включени сборници с научни доклади от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ ‘21“. Технически университет – София. Стопански факултет

Recent Submissions