NALIS Repository

International scientific conference „Management and engineering“ : conference proceedings

International scientific conference „Management and engineering“ : conference proceedings

 

Technical university of Sofia. Faculty of management

News

В Колекцията са включени сборници с научни доклади от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ ‘21“. Технически университет – София. Стопански факултет

Recent Submissions