NALIS

 

Колекцията на ФНАБИС съдържа дигитални копия на фотографии, които са направени в резултат от участие в европейски проекти (Art Nouveau, EuropeanaPhotography) и са част от европейската дигитална библиотека Europeana. В раздел "Публикации" може да намерите статии и презентации, които са на свободен достъп, а за своите партньори ФНАБИС предоставя "Техническа документация" (текстови и аудиовизулни материали), която е в помощ на работата им с Коха и Диспейс. Приятно ползване!
The NALISF collection includes digital photographs from participation in European projects such as Art Nouveau and EuropeanaPhotography. It is a part of the European digital library, Europeana. In the "Publications" section you can find articles and presentations that are open access, and for its partners, NALISF provides "Technical Documentation" (text and audiovisual material) to support their work with Koha and DSpace. Enjoy!

Sub-divisions within this division

Collections in this division

Recent Submissions

View more