Citation link:
 • Добродѣтелъ и злоба : Фантазія въ три дѣйствія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдсловіе
   • [с. 3]
  • Дѣиствующи-те лица
   • [с. 4]
  • Дѣйствіе І
   • Позорище 1-во
    • [с. 5]
   • Позорище 2-ро
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • Позорище 3-то
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Позорище 4-то
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Позорище 5-то
   • Позорище 6-то
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Позорище 7-мо
    • [с.] 15
   • Позорище 8-мо
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • Позорище 9 то
    • [с.] 18
   • Позорище 10 то
    • [с.] 19
   • Позорище 11-то
    • [с.] 20
   • Позорище 12-то
   • Позорище 13-то
    • [с.] 21
  • Дѣйствіе ІІ
   • Позорище 1-во
    • [с.] 22
   • Позорище 2-ро
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Позорище 3-мо[то]
   • Позорище 4-то
    • [с.] 27
   • Позорище 5-то
   • Позорище 6-то
    • [с.] 28
   • Позорище 7-мо
   • Позорище 8-мо
    • [с.] 29
   • Позорище 9-то
   • Позорище 10-то
    • [с.] 30
   • Позорище 11-то
   • Позорище 12-то
    • [с.] 31
   • Позорище 13-то
    • [с.] 32
   • Позорище 14-то
  • Дѣйствіе ІІІ
   • Позорище 1-во
    • [с.] 33
   • Позорище 2-ро
    • [с.] 34
   • Позорище 3-то
    • [с.] 35
   • Позорище 4-то
   • Позорище 5-то
    • [с.] 36
   • Позорище 6-то
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с. 40]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]