Citation link:
Abstract:
Личности, свързани с Георги Димитров. Българските адвокати Петър Григоров и Стефан Дечев (отляво) при входа на Имперския съд.
 
Created:
1933
 
Spatial:
Лайпциг, Германия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160165
 
IsFormatOf:
Г І 208/23
 
Subject:
политик; съдебен процес; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov