Citation link:
 • Хрїстїанское поՃчененїе или краткїй свѧщенный катахисісъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • На Негово Благородїе господина г-на РՃска х. Беровича, Котлѧнина
   • [с. I]
   • [с. II]
  • Краткїй свѧщенный Катахисісъ или касое изложенїе на нՃжны-тѣ кои сѫ ѻтносѧтъ за спасенїе-то на Хрїстїанина
   • [Въведение]
    • [с. 1]
   • §. а҃. Вѣра-та
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • §. в҃. Надѣжда-та
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • §. г҃. Любовь-та
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • §. д҃. Добри-тѣ дѣла
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • П. Кое е содержанїе-то на ѹроцы-тѣ Свѧщеннагѡ Катихисїса
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с. 20]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]