Citation link:
 • Гигіена : (наука за сохраненіе на здравіето)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Въведение]
   • [с. 3]
  • § Жидкости, които окружаватъ нась
   • 1-о
   • 2-о
    • [с.] 4
   • 3-о
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • 4-о
    • [с.] 7
   • 5-о
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • 6-о
    • [с.] 11
   • Вопроси
    • [с.] 12
  • § Вещества, които ся принародовляватъ на тѣлото
   • 7-о
    • [с.] 13
   • 8-о
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • 9-о
    • [с.] 18
   • 10-о
    • [с.] 19
   • 11-о
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • 12-о
    • [с.] 22
   • Вопроси
  • [§] Храни и питія
   • 13-о
    • [с.] 23
    • Вещества растителни
     • [с.] 24
  • [§] Храни и питія
   • 13-о
    • Вещества растителни
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
    • Животни вещества
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
    • Питіята
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
  • [§ На ястіята и питіята]
   • 14-о
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • 15-о
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • 16-о
    • [с.] 45
   • 17-о
   • 18-о
   • 19-о
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • 20-о
   • 21-о
    • [с.] 48
  • [§ На испражненіата]
   • 22-о
   • 23-о
    • [с.] 49
   • 24-о
    • [с.] 50
   • 25-о
    • [с.] 51
  • [§ На будното и сонното состояніе и на разны дѣйствія нужны за сохраненіето на живота, какъто са упражненіето, което струва человѣкъ пѣшъ или на конь и проч.]
   • 26-о
    • [с.] 52
   • 27-о
   • 28-о
   • 29-о
   • 30-о
    • [с.] 53
   • 31-о
    • [с.] 54
   • 32-о
   • 33-о
    • [с.] 55
  • [§ На нравенныте впечетлѣнія какъ то са гнѣвъатъ радостьта и жаластьта]
   • 34-о
    • [с.] 56
   • 35-о
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с. 59]
    • [с. 60]
    • [с. 61]
    • [с. 62]
    • [с. 63]
    • [с. 64]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]