Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. 178. Георги Димитров (вляво) участва в огледа на опожарения Райхстаг.
 
Created:
21.10.1933
 
Spatial:
Берлин, Германия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160169
 
IsFormatOf:
Г І 109/3
 
Subject:
политик; съдебен процес; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov