Citation link:
 • Повѣсти на изгубено-то дѣте и Велисаріа, военачалникъ-тъ на Іустиніана великаго
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • ИзгՃбено-то дѣте
   • Благочестιето дава истински Ճтѣшенιѧ.
    • [с. 3]
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Богъ са грижы за добродѣтелны тѣ челѻвѣцы.
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Божιи-тъ промыслъ устроѧва добрѣ всичко.
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Стιхове.
    • [с. 33]
    • [с.] 34
  • Повѣсть на Велисарія.
   • Богъ не оставѭ въ крайность да бѣдствоватъ вѣрны тѣ мՃ слՃги
    • [с. 35]
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
   • ПоՃченιе.
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
  • Имена на родолюбивытѣ спомагатели
   • [с. 71]
   • [с.] 72
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]