Citation link:
 • Кардамъ Страшній : Драма историческа въ четири дѣйствія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Къмъ Почит. Читатели.
   • [с. 3]
  • Дѣйствующи лица
   • [с. 4]
  • Кардамъ Страшнιй.
   • Дѣйствιе пьрво.
    • Явленιе първо.
    • Явленιе второ.
     • [с. 5]
     • [с.] 6
     • [с.] 7
    • Явленιе трето.
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • Явленιе четвърто.
     • [с.] 10
    • Явленιе пето.
     • [с.] 11
    • Явленιе шесто.
     • [с.] 12
    • Явленιе седмо.
    • Явленιе осмо.
     • [с.] 13
     • [с.] 14
    • Явленιе девето.
    • Явленιе десето.
     • [с.] 15
   • Дѣйствιе второ.
    • Явленιе пьрво.
     • [с.] 16
    • Явленιе второ.
    • Явленιе трето.
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
    • Явленιе четвърто.
    • Явленιе пето.
     • [с.] 20
    • Явленιе шесто.
     • [с.] 21
    • Явленιе седмо.
     • [с.] 22
    • Явленιе осмо.
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • Явленιе девето.
     • [с.] 25
    • Явленιе десето.
     • [с.] 26
    • Явленιе единадесято.
     • [с.] 27
    • Явленιе единадесято.
     • [с.] 28
   • Дѣйствιе трето.
    • Явленιе пьрво.
    • Явленιе второ.
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • Явленιе трето.
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
    • Явленιе четвьрто.
    • Явленιе пето.
     • [с.] 35
    • Явленιе пето.
    • Явленιе шесто.
     • [с.] 36
    • Явленιе осмо.
     • [с.] 37
     • [с.] 38
    • Явленιе девето.
     • [с.] 39
     • [с.] 40
    • Явленιе десето.
     • [с.] 41
    • Явленιе единадесято.
     • [с.] 42
   • Дѣйствιе четвьрто.
    • Явленιе пьрво.
     • [с.] 43
    • Явленιе второ.
     • [с.] 44
    • Явленιе трето.
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
    • Явленιе четвьрто.
     • [с.] 48
     • [с.] 49
    • Явленιе пето.
     • [с.] 50
    • Явленιе шесто.
     • [с.] 51
    • Явленιе седмо.
     • [с.] 52
    • Явленιе осмо.
    • Явленιе девето.
     • [с.] 53
    • Явленιе десето.
     • [с.] 54
  • Имената на почитаемитѣ спомоществователи.
   • [с. 55]
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]