Citation link:
 • Нелсоново безвѣріе и избавленіе, или христіанство-то и безвѣрници-тѣ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с. 3]
  • Глава първа. Паданіе-то му
   • [с. 4]
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Глава втора. Срѣдства за избавленіе отъ безвѣріе-то. Лъжливи изреченія
   • І.
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • ІІ.
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
  • Глава третя. Изреченія видимо истинни, но наистина чисти лъжи
   • І.
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • ІІ.
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • ІІІ.
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
  • Глава четвърта. Волнейви развалини
   • І.
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • ІІ.
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
  • Глава пята. Лъжливости (калпавости)
   • І.
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • ІІ.
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • Нѣколко опити въ религія-та
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
  • Глава шеста. Още нѣколко испитванія
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
  • Прибавка
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]