Citation link:
 • Български басни
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Братія!
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
  • 1. Лѣнивый Щурецъ и Мравѣй
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • 2. Кукувица - Славѣй
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • 3. Отчаянъ Заяцъ и Жаби
   • [с.] 11
  • 4. Куче съ Късъ мѣсо въ Уста
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • 5. Баба и Кокошка
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • 6. Старецъ и Зьмія
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • 7. Селянинъ съ Брѣме
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • 8. Чужда Бѣда
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • 9. Кумица Лѣса и Гарга
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • 10. На гости
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • 11. Лѣвовъ Дѣлъ
   • [с.] 29
   • [с.] 30
  • 12. Лѣса и Левъ
   • [с.] 31
  • 13. Вълкъ - Овчерь
   • [с.] 32
   • [с.] 33
  • 14. Ракъ, Щука, и Лебѣдь
   • [с.] 34
  • 15. Скѫперникъ
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
  • 15 [16]. Съсѣдки
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
  • 17. Котка и Пыла
   • [с.] 41
  • 18. Глѣдачь
   • [с.] 42
   • [с.] 43
  • 19. Ягне и Вълкъ
   • [с.] 44
   • [с.] 45
  • 20. Лѣсица и Мѣчка
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • 21. Дѣте и Оглѣдало
   • [с.] 49
   • [с.] 50
  • 22. Тыква
   • [с.] 51
   • [с.] 52
  • 23. Утрѣпка
   • [с.] 53
  • 24. Зрѣло Гроздіе и Лѣсица
   • [с.] 54
   • [с.] 55
  • 25. Славѣче и Момченце
   • [с.] 56
  • 26. Куче и Муха
   • [с.] 57
  • 27. Дѣте и Сѣнка-та му
   • [с.] 58
   • [с.] 59
  • 28. Неволя
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
  • 29. Куца Лѣсица
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • 30. Крамола
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
  • 31. Лѣсица и Куче-та
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
  • 32. Воденица
   • [с.] 76
   • [с.] 77
  • 33. Брьмбари
   • [с.] 78
   • [с.] 79
  • 34. Орѣшко и Быволъ
   • [с.] 80
   • [с.] 81
  • 35. Часова Стрѣлка
   • [с.] 82
   • [с.] 83
  • 36. Буца Варъ
   • [с.] 84
   • [с.] 85
  • 37. Вълкъ и Жеравъ
   • [с.] 86
   • [с.] 87
  • 38. Простъ Скѫперникъ
   • [с.] 88
  • 39. Хромъ и Душа
   • [с.] 89
   • [с.] 90
  • 40. Доброчестъ Мѫжь
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
  • 41. Напоено Блюдо
   • [с.] 95
   • [с.] 96
  • 42. Глупава Добрина
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
  • 43. Примѣръ
   • [с.] 100
   • [с.] 101
  • 44. Пѣтелъ и Бисирено Зарно
   • [с.] 102
  • 45. Дѣдо и Сынъ му
   • [с.] 103
   • [с.] 104
  • 46. Славѣй и Магаре
   • [с.] 105
   • [с.] 106
   • [с.] 107
  • 47. Го́ркій и Смьрть-та
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Засен форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]