Citation link:
 • Житія святихъ за мѣсѧцъ іаннՃаріѧ : Книга пьрва
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе. Къмъ благочестивыѧ читатель. Описаніѧ и повѣсти о житіи и дѣлахъ, мѫжей Свѧтыхъ, различными образы угодившихъ Богу, такъ дрѣвніѧ сѫть въ христіѧнствѣ, какъ древнѧѧ есть Х-ва церковь, читателю благочестивый
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
   • [с.] IV
   • [с.] V
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с.] VIII
   • [с. ІХ] XІ
   • [с.] X
   • [с.] XI
   • [с.] XII
  • Мѣсяцъ яннуарій Въ пьрвый день
   • Слово на Обрѣзаніе Господнѣ
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Месѧцъ ѧннՃаріѧ пьрвый день житіе Св. Василіа Великаго
    • [с. 11]
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
  • Мѣсяцъ яннуарія иа [на] 2-й день
   • Почитаса Памятъ-та на Святителя отца Силвестра папа Римского
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 3-й день
   • Памѣть-та на С-го пророка Малахыя
    • [с.] 74
   • Въ тоя день Страданіе-то на С-го мѫченика Гордіа
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 4-й день
   • Съборъ на Седемдесять-тѣ Апостолы
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 5-й день
   • Страданіе на Св. Мѫченици Теопемта и Теона
    • [с.] 88
    • [с.] 89
   • Въ тоѧ день прѣподобна матерь Сиглитіѧ
    • [с.] 90
   • Въ тоя день ся спомянува нѣкоѭ си дѣвица Аполинарія[...]
   • Въ тоя день е память-та на Прѣподобнаго отца Григоріа крытскаго, и Прѣподобнаго фостира[...]
   • И Прѣподобнаго отца Мина Монахѫ въ Синайскѫ-тѫ горѫ[...]
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 6-й день
   • Събраніе (Синаксаръ) на крьщеніе Господне
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 7-й день
   • Съборъ на С-го Іована прѣдтечя и кръстителя Господня
    • [с.] 96
    • [с.] 97
   • Въ тоя день повѣсть за честнѫ-тѫ рѫкѫ на С-го Іована, съ коѭ-то бѣше крьстилъ Спасителя Христа
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 8-й день
   • Память-та на прѣподобнаго Георгія Хозевита
   • Въ тоѧ день памѧть-та на Св. Матерь Домника
    • [с.] 104
   • Въ тоѧ день житіе и страданіе на С-го Мѫченика Юліана, и Василискѫ, и дрՃгы съ тѣхъ
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с. 107] 110
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • Въ тоя день Священномѫченика картерія[...]
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 9-й день
   • Страдані С-го Мѫченика Поліевкта
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • Въ тоя день память-та на прѣподобнаго отца Евстратіа
    • [с.] 115
   • Въ тоѧ день памѧть-тѫ на С-го Пророка Самеа[...]
   • Въ тоѧ день памать-та Свѧтителѧ отца Филиппа, Митрополита Московскаго и всеѭ Россій[...]
    • [с.] 116
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 10-й день
   • Память-та на Св. Григоріа Епископа, Нисскаго
    • [с.] 117
   • Въ тоѧ день памѧть-та на прѣподобнаго Дометіана Епископа Мелетинскаго
    • [с.] 118
   • Въ тоя денъ прѣподобнаго отца Маркыана иконома у великѫ-тѫ черквѫ въ Цариградъ
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
   • Въ тоя день успеніе-то на Прѣподобнаго отца Павла Комелскаго на Оонаръ, новаго Чюдотворца
    • [с.] 125
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 11 день
   • Житіе на прѣподобного Отца Теодосіа, начялника на общеживѣніе-то
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 12-ый день
   • Память-та на Св. Мѫченицѫ Татіана дѣвойкѫ и другы съ неѭ
    • [с.] 133
   • Въ тоѧ день страданіе С-го мѫченика Петра, нареченъ Авесаламитъ
    • [с.] 134
    • [с.] 135
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 13-й день
   • Св. мѫченици Ермила и Стратоника
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 14-й день
   • Память-та на Прѣподобны-тѣ Отци, избити въ Синаѭ и Раитѫ
    • [с.] 139
    • [с.] 140
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 15-й день
   • Память-та на прѣподобнаго Отца Павла Тивейскаго
    • [с.] 141
   • Въ тоя день е житіе-то на прѣподобнаго отца Іована Кѫщника
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
   • Въ тоя день память-тѫ на С-го мѫченика Пансофіа[...]
    • [с.] 145
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 16-й день
   • Поклоненіе на честны-тѣ веригы С-го Апостола Петра
    • [с.] 146
    • [с.] 147
   • Въ тоѧ день страданіе-то на Св. Мѫченици, трима едонородни братьѧ: Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, съ съ бабѫ имъ Леонила и дрՃг ведно
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
   • Въ тоя денъ С-го мѫченика Данакга, уловенъ отъ нечестивы-тѣ[...]
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 17-й день
   • Житіе на преподобнаго Отца Антоніа Великаго
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 18-й день
   • Житіе свѣтителя отца нашего Аѳанасіа исповѣдника и Архыепископа Александрійскаго
    • [с.] 198
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
    • [с.] 212
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
    • [с.] 224
    • [с.] 225
    • [с.] 226
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
    • [с.] 238
    • [с.] 239
   • Въ тоя сѫщій денъ, наедно съ С-го Атанасіа, почитаме и память-тѫ на Святителя Кирилла Священоначялника Александрійскаго[...]
   • Въ тоя день е память-та на прѣподобнаго отца Макаріа, който е былъ отъ града Киръ[...]
    • [с.] 240
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 19-ый день
   • Житіе на прѣподобного отца нашего Макаріа Егыпетскаго
    • [с.] 241
    • [с.] 242
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • [с.] 245
    • [с.] 246
    • [с.] 247
    • [с.] 248
    • [с.] 249
    • [с.] 250
   • Въ тоя день е житіе-то и на другыго Макарій, назоваванъ Александрійскый[...]
    • [с.] 251
   • Въ тоя день ся спомянува Св. Мѫченица Еврасія дѣвица
    • [с.] 252
    • [с.] 253
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 20-й день
   • Житіе прѣподнаго отца Евтиміа
    • [с.] 254
    • [с.] 255
    • [с.] 256
    • [с.] 257
    • [с.] 258
    • [с.] 259
    • [с.] 260
    • [с.] 261
    • [с.] 262
    • [с.] 263
    • [с.] 264
    • [с.] 265
    • [с.] 266
    • [с.] 267
    • [с.] 268
    • [с.] 269
    • [с.] 270
    • [с.] 271
    • [с.] 272
    • [с.] 273
    • [с.] 274
    • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
    • [с.] 278
    • [с.] 279
    • [с.] 280
    • [с.] 281
    • [с.] 282
    • [с.] 283
    • [с.] 284
    • [с.] 285
    • [с.] 286
    • [с.] 287
    • [с.] 288
    • [с.] 289
    • [с.] 290
    • [с.] 291
    • [с.] 292
    • [с.] 293
    • [с.] 294
    • [с.] 295
    • [с.] 296
    • [с.] 297
    • [с.] 298
    • [с.] 299
    • [с.] 300
    • [с.] 301
    • [с.] 302
    • [с.] 303
   • Въ тоѧ день Св. мѫченици Васса, Евсевіа и Василида[...]
   • И Св. мѫченици: Інна, Пена, Рима, мѫчени отъ идолопоклоници-тѣ[...]
    • [с.] 304
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 21-вый день
   • Житіе на Прѣп. Отца Максима исповѣдника и Мѫченика
    • [с.] 305
    • [с.] 306
    • [с.] 307
    • [с.] 308
    • [с.] 309
    • [с.] 310
   • Въ тоѧ день страданіе-то на С-го мѫченика Неофита
    • [с.] 311
    • [с.] 312
    • [с.] 313
   • Въ тоѧ день страданіе-то на св. дѣвѫ мѫченицѫ Агніѭ
    • [с.] 314
    • [с.] 315
    • [с.] 316
    • [с.] 317
   • Въ тоѧ день са спомѧнՃватъ Св. мѫченици Ѵалеріанъ Кандида, Акыла и Евгеній пострадали на Трапезантъ[...]
    • [с.] 318
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 22-й день
   • Почита ся память-та на С-го Апостола Тимотеа ученика на Св. Апостола Павла
    • [с.] 319
    • [с.] 320
    • [с.] 321
    • [с.] 322
    • [с.] 323
   • Въ тоя день страданіе-то на С-го прѣподобномѫченика Анастасіа Персянина
    • [с.] 324
    • [с.] 325
    • [с.] 326
    • [с.] 327
    • [с.] 328
    • [с.] 329
    • [с.] 330
    • [с.] 331
   • Въ тоя день память-та на Св. Мѫченици, Мануила, Георгыа, Івана, Петра, и Леонтіа, Сіоіа, Гавріила, пакъ Леонтіа, Парода, и другы на число до 377[...]
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 23-й день
   • Житіе и страданіе на С-го Священномѫченика Климента Еп. Ангырскаго и С-го мѫченика Агатаніела и другы съ тѣхъ
    • [с.] 332
    • [с.] 333
    • [с.] 334
    • [с.] 335
    • [с.] 336
    • [с.] 337
    • [с.] 338
    • [с.] 339
    • [с.] 340
   • Въ тоя день житіе-то на С-го Павлина милостиваго, Епископа Ноланскаго
    • [с.] 341
    • [с.] 342
    • [с.] 343
    • [с.] 344
    • [с.] 345
    • [с.] 346
   • Въ тоѧ день въспоменаніе-то на шестыѧ Св. вселенскый съборъ
    • [с.] 347
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 24-й день
   • Память-та на прѣподобнѫ матерь Евсевіѭ, прѣимянувана Ксенія и нейны-тѣ другаркы
    • [с.] 348
    • [с.] 349
   • Въ тоѧ день С-го мѫченика Вавила Сикылійскаго. И прѣподобнаго отца Македоніа пՃстынника
    • [с.] 350
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 25-й день
   • Житіе Святителя отца Григоріа Богослова, патріарха Цариградскаго
    • [с.] 351
    • [с.] 352
    • [с.] 353
    • [с.] 354
    • [с.] 355
    • [с.] 356
    • [с.] 357
    • [с.] 358
    • [с.] 359
    • [с.] 360
    • [с.] 361
    • [с.] 362
    • [с.] 363
    • [с.] 364
    • [с.] 365
    • [с.] 366
    • [с.] 367
    • [с.] 368
    • [с.] 369
    • [с.] 370
    • [с.] 371
    • [с.] 372
    • [с.] 373
    • [с.] 374
    • [с.] 375
    • [с.] 376
    • [с.] 377
    • [с.] 378
    • [с.] 379
    • [с.] 380
    • [с.] 381
    • [с.] 382
    • [с.] 383
    • [с.] 384
    • [с.] 385
    • [с.] 386
    • [с.] 387
    • [с.] 388
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 26-й день
   • Житіе на Прѣподобнаго отца Ксенофонта, неговата супруга Марѣя и двама-та тѣхни сынове Іована и Аркадіа
    • [с.] 389
    • [с.] 390
    • [с.] 391
    • [с.] 392
    • [с.] 393
    • [с.] 394
    • [с.] 395
    • [с.] 396
    • [с.] 397
    • [с.] 398
   • Въ тоя день память-та на прѣподобнаго Симеона Пустыника, наречен вѣтхый[...]
   • Въ тоя день прѣнесеніе-то на честны-тѣ моще прп. Теодора игумена Студійскаго[...] И память-та на брата му, С-го Іосифа Епископа Солунскаго
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 27-ый день
   • Сказаніе за прѣнесеніе-то на честны-тѣ мощи Святителя Отца Іована златоустаго отъ Команъ въ Цариграда (Отъ достовѣрны нѣкои черковны повѣствователи)
    • [с.] 399
    • [с.] 400
    • [с.] 401
    • [с.] 402
    • [с.] 403
    • [с.] 404
    • [с.] 405
    • [с.] 406
    • [с.] 407
    • [с.] 408
    • [с.] 409
    • [с.] 410
    • [с.] 411
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 28-й день
   • Житіе на прѣподобнаго Отца Ефрема Сиріанина
    • [с.] 412
   • Въ тоя день память-тѫ на Прѣподобнаго Отца Палладіа
    • [с.] 413
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 29-й день
   • Прѣнесеніе на честны-тѣ моѫи [мощи] С-го Священномѫченика Игнатія Богоносца
    • [с.] 414
   • Въ тоя день Св. мѫченици: Романа, Якова, Филдтеа, Иперихыа, Авива, Юліана, и Паригоріа[...]
   • Въ тоя день Св. мѫченица [мѫченикъ], Силвана Епископа, Діакона и Мокыа четца
    • [с.] 415
  • Мѣсяцъ яннуарія въ 30-й день
   • Съборъ на Святы-тѣ вселенскы отци при Іерарси и учители, Василіа Великаго, Григоріа Богослова и Іована Златоустаго, съставено отъ Іована Епископа Евхантійскаго
    • [с.] 416
    • [с.] 417
    • [с.] 418
    • [с.] 419
   • В тойзи день е память на С-го Свѣщеномѫченика Ипполита
    • [с.] 420
   • Въ тойзи день мѫченикъ Теофилъ[...]
   • И прѣподобнаго отца Зинона[...]
    • Мѣсяцъ яннуарія въ 31-й день
   • Страданіе-то на свяны-тѣ чюдотворци и бѣзсребренници врачеве Кира и Іованна и Св. мѫченица Атанасія съ три-тѣ нейны дъщери
    • [с.] 421
    • [с.] 422
    • [с.] 423
   • Въ тоя дерь [день] память-та на Св. мѫченици: Викторина, Виктора, Никыфора, Клавдіа, Діодора, Серапіона и Папіа[...]
   • И Св. мѫченица Трифина Кызическа[...]
    • [с.] 424
  • Родолюбиви-тѣ спомоществователи, кои-то благоволихѫ да ни спомогнѫтъ отъ пьрво за напечятваніето на Житія Святыхъ, и подписватъ за 12-тѣ книгы
   • [с. 425]
   • [с. 426]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]