Citation link:
 • Бысеръ и безцѣнни камьни за украшаваніе души-ты и сърдца-та на дѣца-та / Отъ Д. Т. Душанова
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Помяни Бога!
   • [с. 3]
  • Бащиный ликъ (образъ)
   • [с.] 4
  • Коя молитва е най-добрата
   • [с.] 5
  • Божіето писмо до насъ
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • Старити обычаи и новити
   • [с.] 8
  • Който ся смысля за Бога, и за него Богъ
  • Най-голѣмата трапеза
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Сичко е добро, гдѣто дава Богъ
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Старецътъ
   • [с.] 13
  • Простакътъ подъ дѫба
   • [с.] 14
  • Мухытѣ и паяцытѣ
   • [с.] 15
   • [с.] 16
  • Дамъ
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • Отплащаніето
  • Слънцето и дѫгата
   • [с.] 20
  • Ярето и влъкътъ
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • Заплата
   • [с.] 23
   • [с.] 24
  • Мышчето, мышката и котката
   • [с.] 25
  • Не бѣгай отъ училището
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • Зьмската опашка
   • [с.] 29
   • [с.] 30
  • Пѫтьтъ на пропастьтѫ
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • Пѫтникътъ
   • [с.] 33
  • Просякынята
   • [с.] 34
   • [с.] 35
  • Мойсей и Агнето
   • [с.] 36
  • Посрамената гордость
   • [с.] 37
  • Злобата
   • [с.] 38
  • Гарванътъ и лисицата
   • [с.] 39
  • Позлатеный щурецъ
   • [с.] 40
  • Дѣвойката и темянугата
   • [с.] 41
  • Буболечката и пеперудата
   • [с.] 42
  • Най-хубавата прѣмѣна
   • [с.] 43
  • Мерджяни-ти и бысерна-та мыда
   • [с.] 44
   • [с.] 45
  • Красната душя
   • [с.] 46
  • Чюдотворната трявица
   • [с.] 47
  • Труфилата
   • [с.] 48
  • Крадецътъ
   • [с.] 49
  • Съвѣсть-та
   • [с.] 50
  • Волътъ и магарето
   • [с.] 51
  • Отче нашь
   • [с.] 52
   • [с.] 53
  • Кѫпината
   • [с.] 54
  • Хубавый момъкъ и вонящый трупъ
   • [с.] 55
  • По-наведи ся! по-наведи!
   • [с.] 56
  • Свирката
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
  • Костенурката и орелътъ
   • [с.] 62
  • Умѣреность-та въ яденіето и піяніето
   • [с.] 63
  • Щурецъ-тъ и мравы-ты
   • [с.] 64
  • Двата плуга
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • Двамата братія
   • [с.] 67
  • Утреннити чясове
   • [с.] 68
   • [с.] 69
  • Пять художества, десять неволи
   • [с.] 70
   • [с.] 71
  • Направыты (магіиты)
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с. 75]
   • [с. 76]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]