Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров на погребението на Владимир Илич Ленин.
 
Created:
януари 1924
 
Spatial:
Москва, Русия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160156
 
IsFormatOf:
Г ІІ 153
 
Subject:
политик; погребение; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov