Citation link:
 • Руководство за употрѣбленіе на искуственнитѣ земній и небесній глобуси за училищата и географолюбителитѣ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Описаніе на разрежданіето на различнитѣ кругове отъ земнія и небеснія глобуси и на тѣмъ принадлѣжащитѣ орѫдія
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • І. Общи уроци, т.е. таквизи, които могѫтъ да ся рѣшатъ съсъ небеснія и земнія глобусъ
   • 1.) Прѣдварителни уроци
    • І. Урокъ (Бр. 1)
     • [с.] 7
    • ІІ. Урокъ (Бр. 2)
    • ІІІ. Урокъ (Бр. 3)
     • [с.] 8
    • ІV. Урокъ (Бр. 4)
    • V. Урокъ (Бр. 5)
     • [с.] 9
   • ІІ. Уроци, които ся относватъ до слънченното теченіе
    • І. Урокъ (Бр. 6)
     • [с.] 10
    • ІІ. Урокъ (Бр. 7)
     • [с.] 11
    • ІІІ. Урокъ (Бр. 8)
     • [с.] 12
    • ІV. Урокъ (Бр. 9)
     • [с.] 13
    • V. Урокъ (Бр. 10)
     • [с.] 14
    • VІ. Урокъ (Бр. 11)
     • [с.] 15
    • VІІ. Урокъ (Бр. 12)
     • [с.] 16
  • ІІ. Уроци, които ся рѣшаватъ само съсъ небеснія глобусъ
   • І. Урокъ (Бр. 13)
    • [с.] 17
   • ІІ. Урокъ (Бр. 14)
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • ІІІ. Урокъ (Бр. 15)
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • ІV. Урокъ (Бр. 16)
    • [с.] 23
   • V. Урокъ (Бр. 17)
    • [с.] 24
   • VІ. Урокъ (Бр. 18)
    • [с.] 25
   • VІІ. Урокъ (Бр. 19)
    • [с.] 26
   • VІІІ. Урокъ (Бр. 20)
    • [с.] 27
  • ІІІ. Уроци, които ся рѣшаватъ само съсъ срѣдството на земнія глобусъ
   • І. Урокъ (Бр. 21)
    • [с.] 28
   • ІІ. Урокъ (Бр. 22)
    • [с.] 29
   • ІІІ. Урокъ (Бр. 23)
   • ІV. Урокъ (Бр. 24)
   • V. Урокъ (Бр. 25)
    • [с.] 30
   • VІ. Урокъ (Бр. 26)
   • VІІ. Урокъ (Бр. 27)
    • [с.] 31
   • VІІІ. Урокъ (Бр. 28)
   • ІХ. Урокъ (Бр. 29)
    • [с.] 32
   • Х. Урокъ (Бр. 30)
   • ХІ. Урокъ (Бр. 31)
    • [с.] 33
   • ХІІ. Урокъ (Бр. 32)
    • [с.] 34
   • ХІІІ. Урокъ (Бр. 33)
    • [с.] 35
   • ХІV. Урокъ (Бр. 34)
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • VХ [ХV]. Урокъ (Бр. 35)
    • [с.] 39
   • ХVІ. Урокъ (Бр. 36)
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
  • Нѣколко упражненія отъ дневното врѣме за различни страни и градища
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • а. Опрѣдѣленіе на дневното врѣме
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • б. Опрѣдѣленіе на положеніето на странитѣ
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с. 52]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]