Citation link:
 • Покрьщеніе на Прѣславскый дворъ : Драма въ четыре дѣйствія : Съ пѣнія и осьмь зрѣлища
  • [Корица и начални страници]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Вмѣсто прѣдсказъ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
  • Дѣйствуіѫщи лица
   • [с. 6]
  • Дѣйствіе пьрво
   • Зрелище пьрво
    • Явленіе пьрво
     • [с. 7]
    • Явленіе ІІ
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
    • Явленіе ІІІ
    • Явленіе ІV
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
    • Явленіе V
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
    • Явленіе VІ
     • [с.] 20
     • [с.] 21
    • Явленіе VІІ
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • Явленіе VІІІ
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
   • Зрелище второ
    • Явленіе І
     • [с.] 29
    • Явленіе ІІ
     • [с.] 30
    • Явленіе ІІІ
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
  • Дѣйствіе второ
   • Зрелище трете
    • Явленіе пьрво
     • [с.] 37
     • [с.] 38
    • Явленіе ІІ
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
    • Явленіе ІІІ
     • [с.] 43
    • Явленіе ІV
     • [с.] 44
    • Явленіе V
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
    • Явленіе VІ
     • [с.] 49
    • Явленіе VІІ
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
    • Явленіе VІІІ
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
  • Дѣйствіе трете
   • Зрелище четвьрто
    • Явленіе пьрво
     • [с.] 58
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
    • Явленіе ІІ
    • Явленіе ІІІ
     • [с.] 63
     • [с.] 64
    • Явленіе ІV
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
    • Явленіе V
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
    • Явленіе ІV [VІ]
     • [с.] 72
    • Явленіе VІІ
     • [с.] 73
     • [с.] 74
    • Явленіе VІІІ
     • [с.] 75
     • [с.] 76
    • Явленіе ІХ
     • [с.] 77
     • [с.] 78
    • Явленіе Х
    • Явленіе ІV [ХІ]
     • [с.] 79
    • Явленіе ХІІ
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
    • Явленіе ХІІІ
     • [с.] 84
     • [с.] 85
   • Зрелище пято
    • [с.] 86
   • Зрелище шесто
    • [с.] 87
  • Дѣйствіе четвьрто
   • Зрелище седмо
    • Явленіе пьрво
     • [с.] 88
     • [с.] 89
    • Явленіе ІІ
     • [с.] 90
    • Явленіе ІІІ
     • [с.] 91
     • [с.] 92
    • Явленіе ІV
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
    • Явленіе V
     • [с.] 96
     • [с.] 97
    • Явленіе VІ
     • [с.] 98
     • [с.] 99
    • Явленіе VІІ
     • [с.] 100
     • [с.] 101
   • Зрелище осмо
    • [с.] 102
  • Кантата. Расказъ
   • [с.] 103
   • [с.] 104
  • [Липсват последните страници и корица]