Citation link:
 • Кратка числителница
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Общи понятия]
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • [Числителни действия]
   • За приложеніето
    • [с.] 7
   • За изятіето
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • За умноженіето
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • За дѣленіето
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
  • За дробеніята
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • За приложеніето на дробеніята
   • За изятіето на дробеніята
    • [с.] 22
   • За умноженіето на дробеніята
   • За дѣленіето на дробеніята
    • [с.] 23
   • За десетнытѣ дробенія
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • Приложеніе
     • [с.] 26
    • Изятіе
    • Умноженіе
    • Дѣленіе
     • [с.] 27
  • За смѣшенытѣ числа
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
    • Приложеніе
    • Изятіе
     • [с.] 32
    • Умноженіе
     • [с.] 33
     • [с.] 34
    • Дѣленіе
     • [с.] 35
     • [с.] 36
  • За Равнословіето или словото
   • [с.] 37
   • [с.] 38
  • За тройното правило
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
  • За сложното тройно правило
   • [с.] 42
   • [с.] 43
  • Погрѣшности
   • [с. 44]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]