Citation link:
 • Тълкованіе на божествениія молитвенній домъ. и на сичкитѣ му принадлежности, священни одѣжди, черковни молитви, божественната литургія и на св. таинства съ прибавленіе пѣснитѣ на литургіята
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Нѣколко думи вьрху Христіанската наука
   • [с.III]
   • [с.] IV
  • Часть пьрва. За божественнія храмъ, за святитѣ сѫдове и одѣжди
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • Часть втора. За обикновеннитѣ черковни молитви
   • [с. 10]
   • [с.] 11
  • Часть трета. За божественната литургія
   • [с. 12]
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • За украшеніето на черковата?
    • [с.] 25
    • [с.] 26
  • Часть четвьрта. За Таинствата
   • Пьрво таинство. Кръщеніе
    • [с.] 27
   • Второ таинство. За Миропомазаніето
    • [с.] 28
   • Трето таинство. Причащеніе
    • [с.] 29
   • Четвьрто таинство. Покаяніе
   • Пето таинство. Священство
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Шесто таинство. Бракъ
    • [с.] 32
   • Седмо таинство. Елеосвященіе
    • [с.] 33
    • [с.] 34
  • На литՃргіи
   • [с. 35]
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
  • Имената на родолюбивитѣ Спомощници
   • [с. 39]
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]