Citation link:
 • Бележки връхъ грамматика-та за новобългарскыя езыкъ отъ Ив. Н. Момчилова
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Посвѣтени на Крьсто Ст. Пишурка Отъ съчинителя-тъ Н. Прьвановъ
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Многопочетни Доброжелателю!
   • [с. 5]
   • [с.] 6
  • Грамматика за новобългарскыя езикъ отъ Ив. Н. Момчилова. Пьрво изданіе. Русчукъ, въ печатницата на Дунавската областъ 1868
   • [с. 7]
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • Іедна молба!
   • [с. 19]
   • [с. 20]
  • Липсват последните страници и корица