Citation link:
 • Нова българска читанка / Отъ Тодора Икономова
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Изъ Библіята]
   • За сътвореніе-то на свѣта
    • [с. 3]
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • Пытанія вьрху пьрвыя урокъ
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
   • Защо е было дохождане-то на Іисуса Христа
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
  • Басни
   • Маймуна-та
    • [с. 17]
   • Кервана
    • [с.] 18
   • Двѣ-тѣ бъчвы
   • Градинаря и магаре-то
    • [с.] 19
   • Вълка и кукувица-та
    • [с.] 20
   • Котка та и щука-та
    • [с.] 21
    • [с.] 22
  • Изъ промышленность-тѫ
   • Камфора
    • [с.] 23
   • Тиміанъ
    • [с.] 24
   • Клей
    • [с.] 25
   • Ластика
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • Морска гѫба
    • [с.] 28
  • Отъ наукѫ-тѫ за человѣческый животъ
   • Топлина на тѣло-то
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
  • Изъ Естественнѫ-тѫ Исторія
   • За мнимополезны и мнимовредны животны
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
  • Изъ Исторіѭ-тѫ на земіѫ-тѫ
   • Вѫтрѣшна топлина на земѭ-тѫ
    • [с. 39]
    • [с.] 40
   • Издиганія и снишаванія на земѭ-тѫ
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Огнемѣтны планины
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • Землетрясеніе
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
  • За подземны-тѣ богатства
   • Камьнна соль
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Желѣзо
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • Мѣдъ
    • [с.] 54
   • [Липсват страници]
   • Безцѣнны камъни
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с. 64]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]