Citation link:
 • Цвѣтообраніє на старославенскѫтѫ книжнинѫ въ Българіѩ / сьбрано и на чески издано ѿ г. Павла Шафарика 1847. на сьрбски преведено ѿ г. Янка Шафарика 1848. ѡтъ сьрбски на български преведено и издано ѿ діаконъ Хрѵсанѳа Іоановичъ ѡтъ Калоферъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіє
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
   • [с. V]
   • [с. VІ]
  • Въ ступленіе
   • [с. VІІ]
   • [с. VІІІ]
   • [с. ІХ]
   • [с. Х]
   • [с. ХІ]
   • [с. ХІІ]
   • [с. ХІІІ]
   • [с. ХІV]
  • Святы славенски прьвоучители
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • Седьмъ почетницы
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
  • Заключеніе
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • [Посвещение]
   • [с. 67]
   • [с. 68]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]