Citation link:
Abstract:
Генерал Христо Петрунов.
 
Created:
1916-1917
 
Spatial:
Сливен, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400047
 
IsFormatOf:
№ 44019
 
Subject:
армейски офицер; генерал; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers