Citation link:
Abstract:
Милко Мирков и други български военни в Прищина.
 
Created:
1915
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450136
 
Subject:
армейски офицер; пейзаж; война; AthPlus