Citation link:
 • Готварска книга или наставленія за всякаквы гостбы споредъ както гы правятъ въ Цариградъ и разны домашни справы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Распознаваніе и избираніе на разны меса, рибы и другы нѣща за гостбы
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Отдѣлъ І. За чорбытѣ
   • Нохутена чорба
   • Рыбя чорба
    • [с. 7]
   • Дробова чорба
    • [с.] 8
   • Кысела чорба
    • [с.] 9
  • Отдѣлъ ІІ. За кебапытѣ
   • Шишъ кебабѫ
   • Таукъ кебабѫ
    • [с. 10]
   • Кѫрма таукъ кебабѫ
   • Сюдъ кебабѫ
    • [с.] 11
   • Кушъ кебабѫ
   • Тавшанъ кебабѫ
    • [с.] 12
   • Отъ кѫйма фурунъ кебабѫ
   • Тасъ кебабѫ
    • [с.] 13
   • Кебабъ отъ долма агне
    • [с.] 14
   • Джигеръ кебабѫ
   • Скабриченъ кебабъ
    • [с.] 15
   • Таукъ кюлъ-бастѫсѫ
   • Овча или агнечка кюлъ-бастія
    • [с.] 16
   • Тенджере кюлъ-бастѫсѫ отъ телешко и говеждо месо
   • Попарена рыбена кюлъ-бастія
   • Кѫлѫчь и паламутъ кюлъ-бастѫсѫ
    • [с.] 17
   • Стридія кюлъ-бастѫсѫ
   • Скабрична кюлъ-бастія
   • Сырена кюлъ-бастія
    • [с.] 18
  • Отдѣлъ ІІІ. За ехніитѣ
   • Бѣла яхнія
   • Червена яхнія
    • [с.] 19
   • Попска яхнія отъ телешко месо
   • Кѫзартма
    • [с.] 20
   • Майданозова яхнія
   • Чеснова яхнія
   • Агнеша кѫзартма
    • [с.] 21
   • Пача яхнѫсѫ
   • Ехнія отъ заешко месо
   • Кѫзартма яхнія съ доматы
    • [с.] 22
   • Попска яхнія отъ скабрицы
   • Френска яхнія
    • [с.] 23
   • Кокоша яхнія
   • За кюфтетата
    • Кебабъ кюфте
     • [с.] 24
    • Безводны кюфтета
    • Кюфтета съ майданосъ
    • Подправены (тербіели) кюфтета
     • [с.] 25
    • Кюфтета съ кыміонъ
    • Кюфтета пълны (сѫкмѫ) съ майданосъ
  • Отдѣлъ ІV. За ястіета които ся правятъ въ тавы
   • Месо въ тавѫ
    • [с.] 26
   • Скабрица въ тавѫ
   • Миды въ тавѫ
   • Патладжены въ тавѫ
    • [с.] 27
   • Дробъ (джигеръ) въ тавѫ
   • Рыба хамсія въ тавѫ
    • [с.] 28
  • Отдѣлъ V. За ястіята които ся правятъ отъ тѣсто
   • Бюрекъ отъ юфкы
   • Воденъ бюрекъ
    • [с. 29]
   • Сакѫзлія бюрекъ
    • [с.] 30
   • Млѣченъ бюрекъ
   • Кокоши бюрекъ
    • [с.] 31
   • Простъ лукумъ
  • Отдѣлъ VІ. За тѣстены сладкы ястіета
   • Проста баклава
    • [с.] 32
   • Каймачена баклава
   • За корабіитѣ
    • [с.] 33
   • Другъ видъ
   • За кадаифытѣ
    • Простъ тель кадаифи
     • [с.] 34
    • Сарай тель кадаифи
    • Бѣлъ кадаифъ
     • [с.] 35
    • Каймаченъ кадаифъ
    • Простъ кадаифъ въ тавѫ
    • Безмасленъ кадаифъ
     • [с.] 36
   • За халвытѣ
    • Газилеръ хелвасѫ
    • Сабонія хелвасѫ
    • Асуде хелвасѫ
     • [с.] 37
    • Хелва отъ оризено брашно
    • Ламонія хелвасѫ
     • [с.] 38
  • Отдѣлъ VІІІ [VІІ]. За ястіетата отъ зеленины
   • Тиквена Баедія
   • Бамья
    • [с. 39]
   • Хюшмеръ или Сюндюріе
   • Патлиджанъ Пачасѫ
    • [с.] 40
   • Цѣла рыба Калканъ
   • Рыбенъ Гывечь
   • Пача
    • [с.] 41
   • Кысели патладжани и тиквы
   • Піязлѫ кабакъ
    • [с.] 42
  • Отдѣлъ ІХ [VІІІ]. За Долмытѣ които ся готвятъ съ зейтинъ и съ масло
   • Мелесъ долмасѫ
    • [с.] 43
   • Лъжливы Долмы
   • Виняновы лъжовны долмы
   • Пѫпешевы долмы
    • [с.] 44
   • Пилешкы или кокоши долмы
   • Мидяни долмы
    • [с.] 45
   • Просты листены долмы
   • Долмы отъ доматы
    • [с.] 46
   • Рыбени долмы
   • Долмы отъ чьрва и шкембета
    • [с.] 47
  • Отдѣлъ Х [ІX]. За Пилавытѣ
   • Простъ оризенъ пилавъ
    • [с.] 48
   • Персійскый пилавъ
   • Безводенъ пилавъ
    • [с.] 49
   • Безмасленъ пилавъ
   • Пилавъ съ доматы
   • Пилавъ съ патладжени
    • [с.] 50
   • Пилавъ съ миды
    • [с.] 51
  • Отдѣлъ ХІ [X]. За Хошавытѣ
   • Хошавъ отъ прѣсны вишни
   • Хошавъ отъ сливы
    • [с. 52]
   • Хошавъ отъ малины
   • Хошавъ отъ разакія гроздіе
    • [с.] 53
   • Хошавъ отъ сухы круши
   • Хошавъ отъ портокалы
   • Хошавъ отъ нарове
   • Хошавъ отъ безсѣменны стафиды
    • [с.] 54
  • Отдѣлъ ХІІ [XІ]. За сладка и Шурупи. които ся употрѣбляватъ прѣди кавето
   • Четвьртиты дюли
    • [с.] 55
   • Другъ видъ
   • Рахатъ Лукумъ
    • [с.] 56
   • Курабіи отъ бадемы
   • Прость шурупъ, саде
    • [с.] 57
   • Шурупъ отъ вишны
   • Другъ видъ шурупъ отъ вишны
   • Шурупъ отъ Менекше
    • [с.] 58
   • Шербетъ отъ менекше
   • Шурубъ отъ оцетъ
    • [с.] 59
   • Шурупъ отъ бадемы или сомада
   • Шурупъ отъ лимони
    • [с.] 60
   • Шурупъ отъ ягоды
   • Шурупъ отъ демуръ-хинды
   • Сладко отъ ягориды
    • [с.] 61
   • Сладко отъ Френско гроздіе
   • Сладко отъ Тріяндафилъ
   • Сладко отъ вишны
    • [с.] 62
  • Притурка За разны работы
   • Добъръ и ефтенъ хлѣбъ
   • Економическый и питателенъ хлѣбъ
    • [с. 63]
   • Хлѣбъ отъ ябълкы
   • Какъ да направишъ новъ квасъ
   • Економическа гозба
    • [с.] 64
   • Какъ да направимъ да отмеква месото на птицытѣ
   • Какъ да направишь да отмѣкватъ сушенытѣ свинскы бутове
   • Траяніе на месна чорба
    • [с.] 65
   • За траяніето на яйцата
   • Какъ да спазимъ яйцата прѣсны
   • Какъ да спазвамы рыбѫ
   • Поправяніе на развалено месо или рыбѫ
    • [с.] 66
   • Какъ да спазвамы млѣкото
   • Какъ да спазвамы млѣкото прѣсно
   • Какъ да правишь добро блажно масло
    • [с.] 67
   • Спазваніе на блажно масло
    • [с.] 68
   • Сыренѥ да ся неразвали
   • Очистяніе на дрьвено масло
    • [с.] 69
   • Поправа на развалено кравѥ масло
    • [с.] 70
   • Какъ да извадишь миризмѫ отъ какъвъ да е ссѫдъ
   • Какъ да прѣчистишь прокыснѫтѫ или вонещѫ водѫ
   • Спазваніе на оцеть
   • Да извадишь лютъ оцетъ
   • Обистряніе на оцеть
    • [с.] 71
   • Суха подкваса за оцеть
    • [с.] 72
   • Оцеть на прахъ
   • Солены Краставицы и Чушкы
    • [с.] 73
   • Краставицы въ оцеть
    • [с.] 74
   • Салата отъ Цвикло
    • [с.] 75
   • Гѫби въ оцеть
    • [с.] 76
   • Спазваніе на корнеплоднытѣ овощія
   • Спазваніе на овощія
    • [с.] 77
    • [с.] 78
   • Спазваніе на пѫпеши
   • Спазваніе на разны меса
    • [с.] 79
    • [с.] 80
   • За поправяніе на месо
   • Спазваніе на месо чрѣзъ вѫглища
    • [с.] 81
   • За соленіе на мѣса-та
    • Общи правила
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • Варенъ прѣсолъ за месото
    • Прѣсолъ за свинскы половинкы
     • [с.] 87
    • Англійскы способы за соленіе на бутове говеждинѫ и свининѫ
     • [с.] 88
     • [с.] 89
    • За сушеніе на соленытѣ меса
     • [с.] 90
    • Датска прѣсолица
     • [с.] 91
    • Русска прѣсолица
     • [с.] 92
    • Хамбурска прѣсолица
     • [с.] 93
     • [с.] 94
    • Американска прѣсолица
     • [с.] 95
    • Соленіе на говежды языци
    • Франконска прѣсолица
    • Прѣсолица съ Бульонъ
     • [с.] 96
    • Вестфалска окадена говеждина
     • [с.] 97
    • Приготвяніе на Русскы окачены говежды бутове
     • [с.] 98
    • Американскы прѣсолицы
     • [с.] 99
     • [с.] 100
    • Американскы способи да солятъ и сушатъ бутове
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
    • Какъ се приготвятъ бутове по вестфалскый манеръ
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
    • Французскый способъ за приготвяніе на сланина
     • [с.] 107
    • Маницска Сланина
    • Соленіе и пушеніе на свинско месо
     • [с.] 108
     • [с.] 109
    • Мало-Русскѫ сланинѫ
     • [с.] 110
    • Сыръ отъ месо
     • [с.] 111
    • Вяленіе на месо
     • [с.] 112
    • Какъ ся суши дивячь на дымъ
     • [с.] 113
    • Половинкы отъ гѫскы сушены на дымъ
     • [с.] 114
   • Приготвяніе на разны наденицы
    • Селскы наденицы
     • [с.] 115
    • Месна наденица (кървавицѫ)
     • [с.] 116
    • Сборни наденицы
    • Италіенскы наденицы
    • Холланскы наденицы
     • [с.] 117
    • Французскы наденицы
    • Наденицы отъ черъ дробъ
    • Нѣмскы кнакъ-вурстъ
     • [с.] 118
    • Болонскы наденицы
   • Сушены рыбы
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • Сушеніе и опушваніе на щукѫ
    • Марината рыба
     • [с.] 121
     • [с.] 122
    • Приготвяніе на домашенъ хайверъ
     • [с.] 123
    • Спазваніе на смачканъ хайверъ
   • [Спазваніе на яйца, млѣко и сыреніе]
    • Спазваніе на яйца
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
    • Поправяніе на млѣко
     • [с.] 127
    • Какъ квасятъ Американцитѣ млѣкото си
    • Кысело млѣко
     • [с.] 128
    • Сюзма
     • [с.] 129
    • Вестфалско сыреніе
     • [с.] 130
    • Картофелно сыреніе
     • [с.] 131
    • Варено сыреніе отъ кысело млѣко
     • [с.] 132
    • Спазваніе на кравіе масло
     • [с.] 133
    • Блаженъ писметъ
     • [с.] 134
   • Хренъ и горчица
    • [с.] 135
    • Ленормановска горчица
     • [с.] 136
    • Какъ да ся не разваля оцетъ
   • Дрожжи или подквасы (маи)
    • [с.] 137
    • Маѭ отъ грахъ
     • [с.] 138
    • Ню-Іорска Маѭ
    • Маѭ отъ картофы
    • Суха подкваса за хлѣбъ
     • [с.] 139
    • Спазваніе на маѭтѫ
    • Какъ ся прави солодъ
     • [с.] 140
   • [Питія]
    • Разны питія
     • Медъ питейный
      • [с.] 141
      • [с.] 142
     • Медъ крѣпъкъ (кескынь)
      • [с.] 143
     • Ефтено пиво за трапезѫтѫ
      • [с.] 144
     • Хмѣлно пиво за трапезѫтѫ
     • Пиво отъ вишны и отъ сливы
      • [с.] 145
     • Спазвяніе на пивото да ся не вкысне
     • Слабо пиво да стане кескынь
     • Да истребишь дѫхъ отъ пиво
      • [с.] 146
    • Прохладителны питія
     • Калте-шаль отъ вышни
     • Карте-шаль отъ черно-сливы
     • Сладка сыроватка
      • [с.] 147
     • Кысела сыроватка
     • Овощна сыроватка
     • Винена сыроватка
     • Морсъ отъ лобеницы
      • [с.] 148
     • Сиропъ отъ лимони
     • Сиропъ отъ тыквы
      • [с.] 149
     • Крушеница
     • Ябълченица
      • [с.] 150
      • [с.] 151
     • Сокъ отъ ябълкы
     • Сокъ отъ малины да трае нѣколко годины
      • [с.] 152
     • Грозденица
      • [с.] 153
     • Бергобзонъ
     • Сидръ или вино отъ ябълкы
      • [с.] 154
      • [с.] 155
      • [с.] 156
      • [с.] 157
      • [с.] 158
      • [с.] 159
     • Сидръ отъ крушы
      • [с.] 160
     • Вино отъ ябълкы съ вкусъ на Рейнско вино
      • [с.] 161
     • Крушено вино отъ варенъ сидръ
      • [с.] 162
     • Вино отъ свирчовичинѫ
      • [с.] 163
     • Крушено вино
     • Вино отъ сливы
      • [с.] 164
     • Вино отъ прасковы
      • [с.] 165
     • Вино отъ брубонкы
     • Искуственно вино което е влѣзло въ употрѣбеніе въ Францѫ
      • [с.] 166
     • Американско вино
      • [с.] 167
     • Водно вино отъ гроздіе
      • [с.] 168
     • Кѫбросско вино
     • Малажско вино
      • [с.] 169
     • Вино отъ стафиды
    • Чисто вино
     • [с.] 170
     • [с.] 171
     • Вино благовонно
     • Подправено вино
      • [с.] 172
     • За подчервяваніе на вино
      • [с.] 173
     • Какъ да направшь черното вино да стане бѣло
      • [с.] 174
     • Какъ да направшь бѣлото вино да стане черно
     • Кога трѣба да ся прѣтака виното
     • Какъ да познаешь ще трае ли виното или ще ся развали скоро
      • [с.] 175
     • Да запрѣваришь вино да ся невкысне
      • [с.] 176
     • Какъ да поправишь вкыснѫто вино
      • [с.] 177
     • Развалено вино да поправишъ
     • Какъ да прѣобразишь нихвилито вино въ добро
      • [с.] 178
    • Разны ракыены наливки
     • [с.] 179
     • Наливка отъ зарзалы
     • Вишневка
     • Сливянка
      • [с.] 180
     • Дулевка
     • Дулевка и ябълновка
     • Малиновка
      • [с.] 181
     • Малорусскы наливкы
      • [с.] 182
      • [с.] 183
    • Ракыи
     • Ракыя ароматична
     • Ликсеръ на живота
     • Общъ Ликсеръ
      • [с.] 184
     • Ракыя саказлія
     • Ракыя матичинена
     • Аласоняна ракыя
      • [с.] 185
     • Каранфилена ракыя
      • [с.] 186
     • Лимонена ракыя
     • Нерандзена ракыя
      • [с.] 187
     • Сливеницы
     • Широпъ на наливкы и ракыи за подслажданіе
     • Боядисваніе на ракыи
      • [с.] 188
      • [с.] 189
     • Рашафія отъ дюли
      • [с.] 190
     • Рашафія отъ липовъ цвѣтъ
   • Развалено сыренѥ да поправишь
   • Какъ да не ся вкысне млѣко піеніе, и еденіе
    • [с.] 191
   • Разваленъ оцетъ да поправишъ
   • Разваленъ тютюнь да поправишъ
    • [с.] 192
  • Съдьржаніе на Готварскѫтѫ книгѫ
   • [с. 193]
   • [с.] 194
   • [с.] 195
   • [с.] 196
   • [с.] 197
   • [с.] 198
   • [с.] 199
   • [с.] 200
   • [с.] 201
   • [с.] 202
   • [с.] 203
  • Тълкованіе На нѣкои думы употрѣбены въ книгѫтѫ
   • [с. 204]
   • [с.] 205
   • [с.] 206
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]