Citation link:
Abstract:
Милко Мирков с щаба на II ескадрон в с. Жижила, Румъния,
 
Created:
1917
 
Spatial:
Румъния
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450148
 
Subject:
армейски офицер; война; AthPlus