Citation link:
Abstract:
Балканска война (1912-1913). Сръбска войска на централната гара.
 
Created:
1912
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Балканска война
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290015
 
Subject:
1910; Балкански войни; гара; войник; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars