Citation link:
Abstract:
Проф. Л. Попов на почивка.
 
Created:
1935
 
Spatial:
Каварна
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450230
 
Subject:
свободно време; AthPlus