Citation link:
Abstract:
Димитър Иванов Ружев.
 
Created:
4.11.1917
 
Spatial:
Враца
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450389
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus