Citation link:
 • Събраніе аритметическы задатъци : Нарядени спорядъ рѫководство-то на (Г. Хр. Данова 1868.)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. III]
   • [с.] IV
  • Отдѣленіе I. Задатъци, кои-то ся относять до цѣлы-ты числа
   • I. Събираніе на просты числа
    • [с. 5]
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • II. Изважданіе съ просты числа
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • III. Сравненіе на числа-та, и общи задатъци отъ събираніе и изважданіе
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • [IV.] Умноженіе съ цѣлы (просты) числа
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • V. Дѣленіе съ просты числа
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • VI. Сравненіе на числа-та и задатъци-ты, кои-то ся относять въобще до дѣленіе и умноженіе
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • VII. Различны задатъци, които ся относять до четыре-ты дѣйствія
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
  • Отдѣленіе II. Именованы и съставны числа
   • I. Раздробленіе на именованы-ты числа
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • II. Прѣврьщаніе именованы числа
    • [с.] 27
   • III. Събираніе на именованы числа
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • IV. Изважданіе на именованы числа
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • V. Умноженіе съ именованы числа
    • [с.] 32
   • VI. Дѣленіе съ именованы числа
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • VII. Различны задатъци, кои-то ся относять камъ прѣдны-ты дѣйствія
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
  • Отдѣленіе III. Дроби
   • А. Прости дроби
    • I. Прѣдварителны упражненія
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
    • II. Събираніе съ прости дроби
     • [с.] 43
     • [с.] 44
    • III. Изважданіе съ просты дробы
     • [с.] 45
    • IV. Умноженіе съ просты дроби
     • [с.] 46
     • [с.] 47
    • V. Дѣленіе съ просты дроби
     • [с.] 48
     • [с.] 49
    • VI. Различны задатъци отъ просты дроби
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
   • B. Десятичны дроби
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
   • С. Продьлжителни дроби
    • [с.] 59
  • Отдѣленіе IV. Отношенія и съразмѣрности
   • I. Разностно (аритметическо) отношеніе
    • [с.] 60
    • [с.] 61
   • II. Кратно (геометрическо) отношеніе
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • III. Разностна (аритметическа) съразмѣрность
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • IV. Кратна (геометр.] съразмѣрность
    • [с.] 67
  • Отдѣленіе V. Тройны правила
   • I. Просто тройно правило
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • Задатъци за проценти, лихвы и промѣны
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
   • II. Сложно тройно провило
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
   • III. Съдружественно правило
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • IV. Правило за смѣшеніе
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
   • V. Различны задатъци, кои-то ся относять до всичкы-ты прѣдны правила
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • Изважданіе на квадратный корень. Спорядъ правила-та на квадратный коренъ
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
    • Изважданіе на кубическый корень. Спорядъ правила-та на кубическый корень
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
    • Отговори и рѣшенія
     • [с. 114]
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
    • Именованни числа
     • [с.] 122
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
    • Дроби
     • [с.] 127
     • [с.] 128
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
     • [с.] 135
     • [с.] 136
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • [с.] 139
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
     • [с.] 143
    • Тройны правила
     • [с.] 144
     • [с.] 145
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 160
     • [с.] 161
     • [с.] 162
     • [с.] 163
     • [с.] 164
     • [с.] 165
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
     • [с.] 169
     • [с.] 170
     • [с.] 171
    • Изважданіе на квадратный корень. (Спорядъ правила-та на квадратный корень)
     • [с.] 172
     • [с.] 173
     • [с.] 174
     • [с.] 175
     • [с.] 176
     • [с.] 177
     • [с.] 178
     • [с.] 179
     • [с.] 180
     • [с.] 181
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
  • Спомоществователіе
   • [с. 185]
   • [с.] 186
   • [с.] 187
   • [с.] 188
   • [с.] 189
  • Погрѣшкы
   • [с. 190]
   • [с.] 191
   • [с.] 192
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]