Citation link:
 • Добродѣтелна дружина // Societаtea de binefacere
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Dневникъ // Jurnalu
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Устави // Statute
   • Чл. 1 // Art. 1
   • Чл. 1 // Art. 1
    • [с. 5]
   • Чл. 3 // Art. 3
   • Чл. 4 // Art. 4
   • Чл. 5 // Art. 5
   • Чл. 6 // Art. 6
    • [с.] 6
   • Чл. 7 // Art. 7
   • Чл. 8 // Art. 8
   • Чл. 9 // Art. 9
    • [с.] 7
   • Чл. 10 // Art. 10
   • Чл. 11 // Art. 11
   • Чл. 12 // Art. 12
    • [с.] 8
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]