Citation link:
 • Хрисмосъ или проповѣдьта на блаженнаго ѥромонаха Агатангела предсказва за политични случки съ предвѣщаніето на Мартина Зедека
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Оракулъ
   • [с. 1]
  • Кѫмъ читателите
   • [с. 2]
  • Слово на пророчеството
   • [Въведение]
    • [с. 3]
   • Глава І
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • Глава ІІ
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Глава ІІІ
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Глава ІV
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Глава V
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Глава VІ
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Глава VІІ
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Глава VІІІ
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Глава ІХ
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • Глава Х
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
  • Предсказание за политически случки отъ славнаго Мартина седека
   • [с.] 1
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]