NALIS Repository

Колекция "Периодическо списание на Българското книжовно дружество"

Колекция "Периодическо списание на Българското книжовно дружество"

 

Излиза от Год. І (1870-1876) до Год. XXI (1910-1911 г.). Год. І (1870-1876) излиза в Браила. От Год. II (1882) до Год. XXI (1910-1911 г.) излиза в София под същото заглавие. От 1911 г. продължава под загл. "Списание на Българската академия на науките" .

Recent Submissions

View more