Current View
Citation link:
Title:
Женски джендър роли в българското интернет пространство : Маркетингови и културни модели : Автореферат / Ели Любенова Александрова ; Науч. ръководител Орлин Спасов.
 
Creator:
Александрова, Ели Любенова; Спасов, Орлин Мирчев науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Интернет култура) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масови комуникация, Кат. " Радио и телевизия" 2019; Библиогр. с. 38-43; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Жени България.; Интернет социологични проблеми.; Маркетинг социологични проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001164268
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Александрова, Ели Любенова
 
245:
Женски джендър роли в българското интернет пространство :| Маркетингови и културни модели : Автореферат /| Ели Любенова Александрова ; Науч. ръководител Орлин Спасов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 435.9 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
43 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Интернет култура)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масови комуникация, Кат. " Радио и телевизия"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 38-43
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Жени| България.| Интернет| социологични проблеми.| Маркетинг| социологични проблеми.
 
700:
Спасов, Орлин Мирчев| науч. ръководител