Citation link:
Abstract:
Димо Кьорчев (1884–1928). Български публицист, литературен критик, редактор, издател, юрист. Един от най-видните дейци на Народнолибералната партия, избиран за народен представител. Димо Кьорчев (в дясно) пред къщата на хазайката си, София, 1920 г.
 
Created:
1920 г.
 
Spatial:
гр. София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Димо Кьорчев
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950548
 
IsFormatOf:
Сн. 529/81
 
Subject:
юрист; политик; писател; парк; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld