Citation link:
Abstract:
Ръководителите на Втората балканска социалистическа конференция, между които е и Фридрих Адлер.
 
Created:
1915
 
Spatial:
Букурещ, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591080815
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 1032К; оп. 1; а.е. 37; л. 1.
 
Subject:
социалистическо движение; конференция; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements