Abstract:
Офицери и войници от 9 пех. Плевенска дивизия на гара Синекли по време на Балканската война (1912-1913).
 
Created:
9.12.1912
 
Spatial:
Гара Синекли, Турция
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690005
 
IsFormatOf:
№ 39554-1
 
Subject:
Балкански войни; армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars