Current View
Citation link:
Title:
Оценка на факторите за успеха за развитие на индустриалните зони и влиянието им върху регионалната икономика при трансформираща се икономическа среда (постиндустриалното общество) : Автореферат / Антоанета Петрова Иванова-Барес ; Науч. ръководител Албена Христова Вуцова ; Рец. Николай Христов Щерев, Теодор Венков Седларски.; Analysis of the factors for development and success of industrial zones and their impact on regional economy in evolving economic environment (post industrial society) Antoaneta Petrova Ivanova-Bares
 
Creator:
Иванова-Барес, Антоанета Петрова.; Ivanova-Bares, Antoaneta Petrova; Вуцова, Албена Христова науч. ръководител; Щерев, Николай Христов рец.; Седларски, Теодор Венков рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", докторска прогр.: Икономика и управление по отрасли - публичен сектор, проф. направление 3.8 Икономика СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика и управл. по отрасли" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Стопанско райониране.; Регионално развитие.; Индустриализация.
 
*** *** ***
 
001:
001176207
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова-Барес, Антоанета Петрова.
 
245:
Оценка на факторите за успеха за развитие на индустриалните зони и влиянието им върху регионалната икономика при трансформираща се икономическа среда (постиндустриалното общество) :| Автореферат /| Антоанета Петрова Иванова-Барес ; Науч. ръководител Албена Христова Вуцова ; Рец. Николай Христов Щерев, Теодор Венков Седларски.
 
246:
Analysis of the factors for development and success of industrial zones and their impact on regional economy in evolving economic environment (post industrial society)| Antoaneta Petrova Ivanova-Bares
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.303 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
54 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", докторска прогр.: Икономика и управление по отрасли - публичен сектор, проф. направление 3.8 Икономика| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика и управл. по отрасли"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Стопанско райониране.| Регионално развитие.| Индустриализация.
 
700:
Ivanova-Bares, Antoaneta Petrova| Вуцова, Албена Христова| науч. ръководител| Щерев, Николай Христов| рец.| Седларски, Теодор Венков| рец.