Current View
Citation link:
Title:
Устойчиво използване на водните ресурси на Република Македония : Автореферат / Трайче Митев ; Рец. Лука Зяпков, Иван Пенков ; Науч. консултант Даниела Златунова.
 
Creator:
Митев, Трайче; Зяпков, Никола Петков; Пенков, Иван Тодоров; Златунова, Даниела Славчева
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен доктор, Проф. направление "Науки за земята" 01.08.06 Хидрология на сушата и водните ресурси СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология" 2011; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Водно стопанство дисертации Македония.; Устойчиво развитие дисертации Македония.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Митев, Трайче
 
245:
Устойчиво използване на водните ресурси на Република Македония :| Автореферат /| Трайче Митев ; Рец. Лука Зяпков, Иван Пенков ; Науч. консултант Даниела Златунова.
 
260:
София,| 2011.
 
300:
36 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен доктор, Проф. направление "Науки за земята" 01.08.06 Хидрология на сушата и водните ресурси| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология"| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Водно стопанство| дисертации| Македония.| Устойчиво развитие| дисертации| Македония.
 
700:
Зяпков, Никола Петков| Пенков, Иван Тодоров| Златунова, Даниела Славчева