Current View
Citation link:
Title:
Визуалната репрезентация на данните в обществената комуникация - еволюция, технология и практики на информационните графики : Автореферат / Лиляна Христова Загорчева ; Науч. ръководител Светослава Ковачева.
 
Creator:
Загорчева, Лиляна Христова; Ковачева, Светослава Тодорова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и инфарм. науки (Медии и комуникации - Връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Комуникация.; Средства за масова информация.; Връзки с обществеността.
 
*** *** ***
 
001:
001166448
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Загорчева, Лиляна Христова
 
245:
Визуалната репрезентация на данните в обществената комуникация - еволюция, технология и практики на информационните графики :| Автореферат /| Лиляна Христова Загорчева ; Науч. ръководител Светослава Ковачева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 315.0 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
34 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и инфарм. науки (Медии и комуникации - Връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Комуникация.| Средства за масова информация.| Връзки с обществеността.
 
700:
Ковачева, Светослава Тодорова| науч. ръководител