Citation link:
Abstract:
Балканска война (1912-1913). Сиври тепе. Редут и окопи.
 
Created:
1913
 
Spatial:
Сиври тепе, Сароски залив
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Балканска война
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290004
 
Subject:
1910; Балкански войни; военно съоръжение; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars