Citation link:
Abstract:
Борис III, цар на България. Борис III по валовете на Видин, изградени във връзка с наводнението.
 
Created:
26.04.1932
 
Spatial:
гр. Видин, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450703
 
Subject:
1930; природно бедствие; армейски офицер; AthPlus