Current View
Citation link:
Title:
Кризата в обществото: Манипулация - появата на лидера Спасител : (Сравнителен анализ на някои българо-американски комуникационно-манипулационни практики в периода 2008-2014 г.) : Автореферат / Мартина Васкова Павлова ; Науч. ръководител Венцеслав Бондиков.; <<The>> society crisis Manipulation - the savior leader is coming Martina Vaskova Pavlova
 
Creator:
Павлова, Мартина Васкова; Pavlova, Martina Vaskova; Бондиков, Венцеслав Александров науч. ръководител; Обама, Барак за него; Борисов, Бойко Методиев за него
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Coverage:
САЩ вътрешна политика социологични проблеми.; България вътрешна политика социологични проблеми. [spatial]
 
Description:
Автореферат [на дисертация] за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Манипулация в комуникацията) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Обама, Барак политическа дейност влияние; Борисов, Бойко Методиев политическа дейност влияние; Комуникация.; Политическа психология.
 
*** *** ***
 
001:
001138001
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Павлова, Мартина Васкова
 
245:
Кризата в обществото: Манипулация - появата на лидера Спасител :| (Сравнителен анализ на някои българо-американски комуникационно-манипулационни практики в периода 2008-2014 г.) : Автореферат /| Мартина Васкова Павлова ; Науч. ръководител Венцеслав Бондиков.
 
246:
<<The>> society crisis| Manipulation - the savior leader is coming| Martina Vaskova Pavlova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 807.9 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
60 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Манипулация в комуникацията)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
600:
Обама, Барак| политическа дейност| влияние| Борисов, Бойко Методиев| политическа дейност| влияние
 
650:
Комуникация.| Политическа психология.
 
651:
САЩ| вътрешна политика| социологични проблеми.| България| вътрешна политика| социологични проблеми.
 
700:
Pavlova, Martina Vaskova| Бондиков, Венцеслав Александров| науч. ръководител| Обама, Барак| за него| Борисов, Бойко Методиев| за него