Current View
Citation link:
Title:
Хипербелетристика - минало, настояще и бъдеще на сторителинга чрез хипертекст : [Автореферат] / Ива Георгиева Неделчева ; Науч. ръководител Тотка Иванова Монова.
 
Creator:
Неделчева, Ива Георгиева; Монова, Тотка Иванова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; [Автореферат] на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Общ. комуникации и информ. науки (Журналистика-Прескомуникация) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване" 2020; Библиогр. с. 67-98; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Онлайн журналистика.; Интернет приложение в журналистиката.; Средства за масова информация език и стил.
 
*** *** ***
 
001:
001166011
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Неделчева, Ива Георгиева
 
245:
Хипербелетристика - минало, настояще и бъдеще на сторителинга чрез хипертекст :| [Автореферат] /| Ива Георгиева Неделчева ; Науч. ръководител Тотка Иванова Монова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.343 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
98 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
[Автореферат] на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Общ. комуникации и информ. науки (Журналистика-Прескомуникация)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 67-98
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Онлайн журналистика.| Интернет| приложение| в журналистиката.| Средства за масова информация| език и стил.
 
700:
Монова, Тотка Иванова| науч. ръководител