Current View
Citation link:
Title:
Семейно функциониране и вътрешни работни модели като детерминанти на емоционални и поведенчески проблеми в предучилищна възраст : Автореферат / Петя Христофорова Варчева ; Науч. ръководител Ваня Матанова.; Family functioning and internal working models as determinants of emotional and behavioral problems at preschool age Petya Hristoforova Varcheva
 
Creator:
Варчева, Петя Христофорова; Varceva, Petja Hristoforova; Матанова, Ваня Лукова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" в науч. спец.: 3.2. Психология (Мед. психология - клинична психология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и пед. психология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Предучилищно възпитание.; Детска и педагогическа психология.; Семейно възпитание.
 
*** *** ***
 
001:
001141027
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Варчева, Петя Христофорова
 
245:
Семейно функциониране и вътрешни работни модели като детерминанти на емоционални и поведенчески проблеми в предучилищна възраст :| Автореферат /| Петя Христофорова Варчева ; Науч. ръководител Ваня Матанова.
 
246:
Family functioning and internal working models as determinants of emotional and behavioral problems at preschool age| Petya Hristoforova Varcheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.230 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
44 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" в науч. спец.: 3.2. Психология (Мед. психология - клинична психология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и пед. психология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването Електронно копие
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Предучилищно възпитание.| Детска и педагогическа психология.| Семейно възпитание.
 
700:
Varceva, Petja Hristoforova| Матанова, Ваня Лукова| науч. ръководител