Abstract:
Артистичният колектив на Народния театър.
 
Created:
1921-1930
 
Spatial:
Пазарджик, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671146
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 860К, оп. 1, а.е. 82.
 
Subject:
театър; актьор; актриса; посещение; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld