Citation link:
Abstract:
Жени и деца в традиционни костюми.
 
Created:
1939
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670190
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 771К, оп. 3, а.е. 105.
 
Subject:
бежанец; носия; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOethnography