Current View
Citation link:
Title:
Разработване на биофизичен подход за фенотипиране и оценка на физиологичното състояние на фотосинтетичния апарат при растенията : Автореферат / Момчил Мартинов Паунов ; Науч. ръководител Василий Николаевич Гольцев.
 
Creator:
Паунов, Момчил Мартинов; Голцев, Василий Николаевич науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Биофизика и радиобиология" 2020; Библиогр. с. 65-69; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Растения физиология.; Биофизика.; Радиобиология.; Фотосинтеза.
 
*** *** ***
 
001:
001167200
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Паунов, Момчил Мартинов
 
245:
Разработване на биофизичен подход за фенотипиране и оценка на физиологичното състояние на фотосинтетичния апарат при растенията :| Автореферат /| Момчил Мартинов Паунов ; Науч. ръководител Василий Николаевич Гольцев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.126 MB )
 
260:
София,| 2020.
 
300:
70 с. :| с цв. ил., табл., сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Биофизика и радиобиология"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 65-69
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Растения| физиология.| Биофизика.| Радиобиология.| Фотосинтеза.
 
700:
Голцев, Василий Николаевич| науч. ръководител