Current View
Citation link:
Title:
Регионална характеристика на туризма в Македония : Автореферат / Кристиян Джамбазовски ; Науч. ръководител Николина Попова.; Regioanal characteristics of tourism in Macedonia Kristijan Angel Djambazovski
 
Creator:
Джамбазовски, Кристиян Ангел; Попова, Николина Руенова науч. ръководител; Dzambazovski, Kristijan Angel.
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" [СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак.], Специализиран науч. съвет 2011; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017]
 
Subject:
Туризъм Македония.
 
*** *** ***
 
001:
001117999
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Джамбазовски, Кристиян Ангел
 
245:
Регионална характеристика на туризма в Македония :| Автореферат /| Кристиян Джамбазовски ; Науч. ръководител Николина Попова.
 
246:
Regioanal characteristics of tourism in Macedonia| Kristijan Angel Djambazovski
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 433.3 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
21 л. :| с табл., сх., диагр. ;| 30 см (в папка).
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор"| [СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак.], Специализиран науч. съвет| 2011
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017]
 
650:
Туризъм| Македония.
 
700:
Попова, Николина Руенова| науч. ръководител| Dzambazovski, Kristijan Angel.