Abstract:
Алеко Константинов (1863–1897) – български юрист, писател, преводач, общественик и основател на организираното туристическо дружество в България. Алеко Константинов е убит през 1897 г. при неуспешен атентат срещу Михаил Такев. Алеко Константинов като семинарист в Одеса. Около 1876 г.
 
Created:
1876 г.
 
Spatial:
Одеса, Украйна
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Алеко Константинов
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13721522820104
 
IsFormatOf:
Сн. 1024/88
 
Subject:
писател; атентат; юрист; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld