Current View
Citation link:
Title:
Проблеми на произношението и стратегии за тяхното преодоляване при развитие на говорни умения в обучението по английски език : Автореферат / Весна Кирило Продановска ; Науч. ръководител Йорданка Иванова Симеонова.
 
Creator:
Продановска, Весна Кирило; Симеонова, Йорданка Иванова науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по направление: 1.3. Педагогика на обучението по (методика на обучението по англ. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по методика на чуждоезиковото обучение 2015; Библиогр. с. 47-48; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016]
 
Subject:
Английски език фонетика методика на преподаването за ВУЗ.
 
*** *** ***
 
001:
000624544
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Продановска, Весна Кирило
 
245:
Проблеми на произношението и стратегии за тяхното преодоляване при развитие на говорни умения в обучението по английски език :| Автореферат /| Весна Кирило Продановска ; Науч. ръководител Йорданка Иванова Симеонова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 935 KB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
48 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по направление: 1.3. Педагогика на обучението по (методика на обучението по англ. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по методика на чуждоезиковото обучение| 2015
 
504:
Библиогр. с. 47-48
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016]
 
650:
Английски език| фонетика| методика на преподаването| за ВУЗ.
 
700:
Симеонова, Йорданка Иванова| науч. ръководител